Komisia ROB


News Zasadnutie komisie ROB dňa 1.11.2012.
Zápis zo zasadnutia komisie si môžete stiahnuť tu.

News Zasadnutie komisie ROB dňa 15.2.2009.
Zápis zo zasadnutia komisie si môžete stiahnuť tu.

News Nový predseda komisie ROB
Na základe organizačného poriadku SZR sa po odstúpení Jana Košuta stal novým predsedom komisie ROB JOZEF ŠIMEČEK. Členmi komisie sú: JOZEF KRÁL, JOZEF FEKIAČ, INGA STANČÍKOVÁ, MILAN MITELMAN, DUŠAN KAWASCH a JÁN KURIAK.

News Slovo na záver
Oznamujem vám že dňom 8.11.2008 sa vzdávam funkcie predsedu komisie ROB ako aj členstva v prezídiu SZR. Ďakujem za krásne chvíle a želám vám všetkým veľa športových úspechov. KOSUTKO.

News 2.Zasadanie komisie ROB
Podrobný zápis z rokovania si môžete stiahnuť tu 2. zasadanie komisie.

News 1.Zasadanie komisie ROB
Rokovací poriadok, program rokovania, podrobný zápis z rokovania si môžete stiahnuť tu Rokovací poriadok
a Program 1.zasadania a Zápisnica z 1. rokovania.
News Zloženie komisie ROB SR
Predseda komisie KOŠUT JÁN. Clenovia: FEKIAC JOZEF, MITELMAN MILAN, KRÁL JOZEF, KAWASCH DUŠAN, ŠIMECEK JOZEF, TURSKÝ JURAJ

News Slovo na úvod
Vtejto casti našej www sa docítate o všetkom co prerokovala nová komisia na svojom zasadaní,jej program dalších rokovaní,dokumety ktoré schválila,ci dokumetnty ktoré sa chystá schválit.Môžete si stiahnut aj rokovací poriadok ktorým sa bude riadit.Samozrejmostou bude aj podrobný zapis z rokovania,aj s príslušnými závermi a a uloženými úlohami.Môžete takto verejne sami kontrolovat, ci úlohy ktoré si jednotlivý clenovia predsavzali splnit aj splnili, ci plnia. KOSUTKO.